Polis Bölgesi Genişledi

İl merkezi ile Yeşilyurt'ta Emniyet Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesinin genişlediği, 50 bin nüfusun daha eklendiği bildirildi.

Bazı yerleşim birimlerinin asayiş açısından, Jandarma sorumluluğundan polis sorumluluk alanına dahil edilmesiyle ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü'nden şu açıklama yapıldı:

“Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 23/03/2009 tarihli ve 730 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 25/03/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yönetmelik’in 1.maddesi – 28/6/1961 tarihli ve 5/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emniyet ve Asayiş İşlerinde İl, İlçe ve Bucaklardaki Jandarma ve Emniyet Ödevlerinin Yapılması ve Yetkilerinin Kullanılması Suretini ve Aralarındaki Münasebetleri Gösterir Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"f) Esas olarak il ve ilçe belediye sınırları içindeki bölge polisin sorumluluk alanını; il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan bölge ise jandarmanın sorumluluk alanını oluşturur.” denilmektedir.
Buna göre; Malatya Valiliği tarafından oluşturulan Komisyon tarafından Polis ve Jandarma Sorumluluk Protokolü ile Malatya Emniyet Müdürlüğü Polis Sorumluluk Bölgesi değişmiştir.

Malatya Merkez İlçe sınırlarında kalan İl Merkez Belediyesi (Yaka Mahallesi, Su, Bahçebaşı ve Yeni Mahalle” Mahalleleri hariç), ile Topsöğüt, Hanımınçiftliği ve Orduzu Belde Belediyelerinin Belediye sınırlarının içinde kalan alan ve Yeşilyurt İlçe Belediyesi, Gündüzbey, Bostancıbaşı ve Yakınca Belde Belediyeleri sınırlarının içi Polis sorumluluk bölgesine eklenmiş ve Polis Sorumluluk Bölgesinin nüfusu 50.259 artmıştır."

kaynak : malatyahaber.com


Haberin kaynağı : http://www.yesilyurtunsesi.com
Yesilyurtunsesi.com (Yeşilyurt / MALATYA)